Bergenergy [főoldal]

KÖTELEZŐ ENERGETIKAI AUDIT ÉS ISO 50001 RENDSZERÉPÍTÉS

MEKH Névjegyzéki jelölésünk: EASZ-01-8/2016.

MSZ EN ISO 50001:2019 tanúsítvány jelölés: MSZT EIRRM/028/2016/MSZT

A Berg Energy Kft. mint szervezet, energetikai auditálási tevékenység folytatása céljából a MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL (MEKH) által 2016. január 19-én kelt 305/2016 határozat szám alapján-, EASZ-01-8/2016 regisztrációs számon regisztrált auditáló szervezet.
 
Az európai parlament irányelvet fogalmazott meg az energiahatékonyságról, mely szerint 2020-ra 20%-kal csökkenteni kell az Unió energiafogyasztását. Ehhez igazodva a NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztálya kidolgozta elvárásait a magyarországi vállalatoknak, mely szerint a nagyvállalatok számára az audit elvégzése kötelező. A program azonban ösztönzően hat a kkv*-k (kis- és középvállalkozások) energiatudatossági célkitűzéseinek kidolgozására és megvalósítására is.

 
Kötelező határidő

A nagyvállalatok energetikai audit elvégzésének első határideje: 2015. december 5. volt, ehhez igazodik a 4 évente kötelezően ismétlődő auditok határideje is.

 
Az audit tartalma

Az energetikai audit tartalmi követelményeit a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 13.§ határozza meg.

  • naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülniük;
  • az auditok során el kell végezni az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatát, beleértve a szállítást is;
  • ha lehetséges, az életciklus-költségek elemzésére (LCCA) kell épülniük, nem pedig az egyszerű megtérülési időszakokra (SPP);
  • arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lenniük, hogy megbízható képet adhassanak az általános energiahatékonyságról és segítségükkel megbízhatóan meg lehessen határozni a legjelentősebb javítási lehetőségeket;
  • az energetikai auditoknak részletes és hitelesített számításokat kell lehetővé tenniük a javasolt intézkedésekre vonatkozóan annak érdekében, hogy világos tájékoztatást adjanak a potenciális megtakarításokról;
  • az energetikai audit során felhasznált adatoknak a visszamenőleges elemzés és a teljesítmény nyomon követése érdekében tárolhatónak kell lenniük.

 
Az audit értéke

A megfelelő szakmaisággal elvégzett audit egyértelmű érték a vállalatnak, hiszen az audit során meghatározásra kerülnek a fejlesztési lehetőségek megtérülési számításokkal alátámasztva, mellyel hatékonyabban valósíthatók meg a vállalat energiahatékonysági, környezetvédelmi és versenyképességi céljai. Emellett az energiahatékonysági audit elvégzésével pontos képet kapunk a jelenlegi energiafelhasználásról, feltérképezésre kerülnek a hiányzó adatok, mérési pontok, ütemtervek, megfogalmazásra kerülnek a vállalat működését segítő fejlesztések. Gépészeti és megtérülési számításokkal készülnek fejlesztési javaslatok az energiafelhasználás hatékonyságának növelésére, felmérésre kerülnek a megújuló energiafelhasználási lehetőségek.

 
Az energia tervezés

A folyamat első lépése, hogy meghatározzuk a jelenlegi és múltbeli energiafogyasztókat, a létesítményeket, rendszereket és személyeket, amiknek hatása van az energiafogyasztásra. A felmérés magában foglal minden energiafogyasztót, például a vállalati járművek és az informatikai eszközök energiafelhasználását is. A kapott adatok alapján meghatározhatók az energiateljesítmények. A szakembereink javaslatokat dolgoznak ki a rendszerek hatékonyabb működtetésének eléréséhez, amit számításokkal és megvalósíthatósági tervekkel támasztanak alá. Ezekkel kerül meghatározásra az energiaállapot, az energiahatékonysági mutatók, a célkitűzések és a cselekvési tervek.

 
Az audit az ISO 50001 bevezetésével kiváltható

A rendelet szerint az ISO 50001 nemzetközi szabvány bevezetésével a kötelező audit kiváltható. Fontos megjegyeznünk, hogy az energiahatékonysági szakemberek által elvégzett audit nem csak az audit elvégzésének kötelezettségét végzi, de az ISO rendszerrel rendelkező vállalatok ISO 50001-es bevezetésének az alapját is képezi. Tapasztalatunk szerint sok nagyvállalat választja ezt az utat, és a kötelező eljárás mellett élvezheti a nemzetközi szabvány előnyeit is.

 
ISO 50001 nemzetközi szabvány

E nemzetközi szabvány célja, hogy segítse a szervezetet olyan rendszerek és folyamatok létrehozásában, amelyek az energiateljesítmény javításához szükségesek, beleértve az energiahatékonyságot, - felhasználást és – fogyasztást. Ezekkel a módszeres energiairányítási folyamatokkal csökkenthető az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, más környezeti hatások és az energiaköltségek is. Az energiahatékonysági audit során feltárt lehetőségek és javaslatok segítenek a fenntartható, versenyképes működés eléréséhez, valamit a környezetvédelmi célok megvalósításához.

A kötelező energiahatékonysági audit szakmai tartalma mellett meghatározásra kerülnek az energiateljesítményi mérőszámok (ETM) és összehasonlításra kerülnek a tervezett és valós energiafogyasztások, amiknek eltéréseit kiértékeljük. További része az Energiamérési, monitorozási terv, mely tovább erősíti a valós energiafogyasztás tervezését.

A nagyvállalatoknak kulcsfontosságú, hogy akár a kötelező energiahatékonysági audit elvégzése mellett döntenek, akár az ISO 50001 bevezetését választják, egy olyan partnert válasszanak, aki a vállalati kötelezettségek mellett egy valóban hasznos szakmai anyagot készít számukra. Amennyiben az ISO minősítés bevezetését választják, az ISO bevezetésére jogosult szervezettel együttműködve minimalizálják a vállalatok adminisztrációs terheit. 

Az Energia Menedzsment Szoftver kifogástalan eszköze az elvárt és fent említett kritériumok elérésének. Partnereink magas szintű szakismerete, mind az energia audit, mind a hatékony energia tervezés területén aktívan hozzá tud járulni a sikeres teljesítéshez.

Érdemes tehát minél hamarabb megtalálni a megfelelő partnert, aki segíti energiahatékonysági kötelezettségeinket és céljaink elérését!

 

Cégünk a jogszabály által előírt hivatalos energetikai auditálási tevékenységet folytathat.

MEKH Névjegyzéki jelölésünk: EASZ-01-8/2016.

Közös célunk továbbra is, hogy energiahatékonysági törekvéseik megvalósuljanak, így ha bármilyen kérdésük adódna a fentiekkel kapcsolatban, keressenek bennünket, készséggel állunk rendelkezésükre!

© 2024 - Berg Energy Kft. - minden jog fenntartva