Bergenergy [főoldal]

Energetikai szakreferens

Az energetikai szakreferens igénybevételének szükségessége

Azon gazdálkodó szervezeteknek kell szakreferenst igénybe venniük, amelyek éves energiafelhasználása meghaladja a tárgyévet megelőző három év átlagában:

  1. 400.000 kWh villamos energiát,

  2. 100.000 Nm3 földgázt vagy

  3. 3.400 GJ hőmennyiséget.


A szakreferens feladatai

  1. segíti az energetikai audit elkészítését, vagy figyelemmel kíséri az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakítását és működtetését;

  2. energiahatékonysági javaslatokat fogalmaz meg;

  3. gondoskodik az elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról;

  4. a gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, a tárgyhavi energiafogyasztás mértékéről és annak értékeléséről;

  5. éves összefoglaló jelentést készít a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről;

  6. ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat;

  7. közreműködik az EHT 22/C. § szerinti éves energia jelentés elkészítésében.


A gazdálkodó szervezetek energetikai szakreferenssel kapcsolatos feladatai

Az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezet 30 napon belül tájékoztatja a Hivatalt az energetikai szakreferens igénybevételével kapcsolatos adatokról, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról.

A tárgyévet követő év május 15.-ig az energetikai szakreferens által elkészített éves összefoglaló jelentést május 31-ig honlapján közzéteszi.

Az EHT VII. fejezetének 17/B pontja [21/B§ és 21/C§], valamint az EHR 7/A paragrafusa foglalkozik az energetikai szakreferens feladatkörrel.

© 2024 - Berg Energy Kft. - minden jog fenntartva